ปัญหามลภาวะในชุมชนของนักเรียน

สาเหตุของปัญหา

            เกิดจากการที่คนในชุมชนขาดจิตสำนึกในการดูและรับผิดชอบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สนใจหรือเอาใจใส่ เพราะคิดว่าไม่ใช่บ้านหรือสถานที่ของตนจึงไม่สนใจว่าจะเป็นอย่างไร จึงทิ้งขยะลงแหล่งน้ำโดยไม่สนใจผลที่ตามมา

 ผลที่ตามมา

            สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ก่อให้เกิดมลพิษทางตาและทางกลิ่น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ของเชื้อโรค อาจมีผลกระทบทางด้านสุขภาพร่างกายของผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบ และทำให้สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่เสียชีวิต

แนวทางการแก้ไข

            สร้างทัศนะคติที่ดีและรณรงค์ไม่ให้ทิ้งน้ำเสียหรือขยะลงแหล่งน้ำ และปลูกฝังให้คนในชุมชนรักน้ำ ให้เห็นคุณค่าของแหล่งน้ำ เชิญชวนคนในชุมชนมาฟื้นฟูและบำบัดแหล่งน้ำ เช่น ทำน้ำจุลลินทรีเพื่อจะเอาไปเทลงแม่น้ำ เพื่อบำบัดน้ำเสีย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s