สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน

Hits

สำนักงาน ป.ป.ส. เผยสถานการณ์ยาเสพติด ยาบ้าครองแชมป์ช่วงปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2
สำนักงาน ป.ป.ส. เผยสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ยาบ้า ยังเป็นยาเสพติดหลักที่แพร่ระบาด พบนำเข้ามากทางภาคเหนือ  มีการจับกุมคดีที่ยึดยาบ้าของกลางระดับตั้งแต่ 100,000 เม็ดขึ้นไปมากขึ้น ในช่วงปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 นี้ จับกุมได้ถึง 27 คดี ยึดยาบ้าได้ถึง 10,771,433 เม็ด

พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ตั้งแต่เปิดปฏิบัติการ     ”ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน“ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลประมวล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553) ได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติด พบว่า           ยาเสพติดที่นำเข้าในช่วงนี้ ได้แก่ ยาบ้า กัญชา เฮโรอีน ฝิ่น ไอซ์ และยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีน สำหรับยาบ้า ซึ่งเป็นยาเสพติดหลักที่แพร่ระบาดในประเทศพบการนำเข้าทางชายแดนภาคเหนือมาก ที่สุดมาโดยตลอด พบสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 94 โดยเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักในการสกัดกั้นการนำเข้ายาเสพติด พบการนำเข้าระดับแสนเม็ดขึ้นไป 17 ครั้ง ทางด้าน อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เวียงแก่น  จ.เชียงราย และอ.เชียงดาว อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สำหรับการนำเข้าระดับแสนเม็ดขึ้นไปทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการนำเข้าทาง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 140,000 เม็ด และ อ.ศรีเชียงใหม่       จ.หนองคาย 285,800 เม็ด เฮโรอีน นำเข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าโดยชาวปากีสถาน ซุกซ่อนโดยการกลืนลงในช่องท้อง และพบการลักลอบนำเข้าทาง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วย ไอซ์ ส่วนใหญ่นำเข้าทางชายแดนภาคเหนือ ด้าน อ.แม่จัน จ.เชียงราย อ.เชียงดาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และพบการนำเข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณ๓ูมิโดยชาวอิหร่าน จำนวน 4.2 กิโลกรัม โดยซุกซ่อนในฝากระเป๋าเดินทาง นอกจากนั้นยังพบว่าเครือข่ายชาวแอฟริกันมีการหลีกเลี่ยงการนำเข้าผ่านท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ ไปใช้เส้นทางนำเข้าทางด้านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2553 สามารถจับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมไอซ์ 1,435 กรัม ซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทาง ขณะเดินทางจากไนจีเรีย จะผ่านสุวรรณภูมิ ไปกรุงพนมเปญ เพื่อเดินทางย้อนกลับเข้าประเทศไทยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นจับกุมของเจ้าหน้าที่
สำหรับผล การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ในช่วงนี้สามารถจับกุมยาเสพติดรายสำคัญได้จำนวน 76 คดี ผู้ต้องหา 124 คน ของกลางยาบ้า 3,684,450 เม็ด เฮโรอีน 7.35 กิโลกรัม กัญชา 2,641 กิโลกรัม ไอซ์ 5.4 กิโลกรัม ฝิ่น 21,310 กรัม และยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีน 1,578,428 เม็ด โดย ยาบ้า เฮโรอีน กัญชา และยาแก้หวัด จับกุมได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปฏิบัติการที่ผ่านมา นอกจากนั้น ในช่วงนี้ยังพบการจับกุมยาบ้าระดับแสนเม็ดขึ้นไปในพื้นที่ชายแดน 11 คดี ของกลางยาบ้า 2,973,600 เม็ด ซึ่งที่ผ่านมาจับกุมได้เพียง 1 – 3 คดี สำหรับพื้นที่เป้าหมายหลัก 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ จับกุมยาบ้าได้จำนวน 2,755,410 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 22.3 ของการจับกุมทั้งประเทศ โดยปริมาณการจับกุมเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา    3.5 เท่า
การจับกุม คดียาเสพติดที่ยึดยาบ้าของกลางระดับตั้งแต่ 100,000 เม็ดขึ้นไป ในช่วงปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 นี้ จับกุมได้ถึง 27 คดี ยึดยาบ้าได้ถึง 10,771,433 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 87 ของปริมาณของกลางที่ยึดได้ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีการจับกุมที่ยึดยาบ้าระดับตั้งแต่ 10,000 – 99,999 เม็ด ที่สามารถจับกุมได้ 49 คดี  สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด พบว่า จากรายงานจำนวนผู้เข้ามาบำบัดรักษาที่เข้าสู่ระบบ บสต. ของกระทรวงสาธารณสุข (12 พ.ย.2552 – 5 ก.พ.2553) มีจำนวน 11,647 คน มาจากภาคกลางมากที่สุด ร้อยละ 37.2 รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ร้อยละ 20 และ 17.4 ตามลำดับ ซึ่งกลุ่มที่เข้ามาบำบัดรักษาฯ กลุ่มหลักยังคงเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 19 ปี ร้อยละ 29.2
ท้ายนี้ พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เน้นย้ำว่าในช่วง ปฏิบัติการ “ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2”  ต่อจากนี้ ให้สำนักงาน ป.ป.ส. ผลักดันและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามเป้าหมายที่ ตั้งไว้ ตามที่ นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม   ยาเสพติด ได้เน้นย้ำการทำงาน โดยเฉพาะด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ติดยาเสพติด โดยให้ทุกจังหวัด/อำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการชักชวนผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษา ให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามปฏิบัติ การฯ รวมทั้งจะต้องให้ความสำคัญกับการติดตาม ฟื้นฟู ช่วยเหลือ โดยใช้บทบาทของครอบครัว ชุมชน และสังคม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s